Tärkeimmät vaaliteemani

Vain onnellisten perheiden ja nuorten, omavaraisuuden

sekä työn kautta Suomi menee eteenpäin!

Jokaisen työikäisen ja -kykyisen on päästävä opintojen ja työnteon pariin. Syntyvyyden lasku ja suuri ikääntyminen sekä nuorten pahoinvointi ja työky-vyttömyys tekevät huoltosuhteestamme mahdotto-man yhtälön. Nuorista ja perheistä on pidettävä huol-ta, yksikään ei saa tippua pois kyydistä, jotta saamme myös ikääntyneen väestömme hoidettua arvokkaasti.

Mielenterveyden ongelmat ovat uusi kansantau-timme, tähän on löydettävä paukkuja paikallisesti ja kansallisesti, pitäisikö jostain vaatimuksista myös hellittää? Onko kouluissa ja varhaiskasvatuksessakin perusasiat jääneet kikkailun varjoon? Löytäisimmekö vielä syntyvyyteenkin kannusteita?

Nyt olisi tilaa reippaalle keskustelulle! Tuloveron kevennys jokaisesta lapsesta yhdelle vanhemmalle olisi merkittävä ja pitkäjänteinen panostus. Suomessa on myös paljon lapsista haaveilevia pareja ja yksinäisiä ihmisiä, joiden toive vanhemmuudesta ei syystä tai toisesta toteudu. Erilaisiin lapsettomuushoitoihin ja -toimenpiteisiin on saatava merkittävää kevennystä taloudellisesti ja byrokratian kannalta. Opiskelun keskeyttävät vanhempainvapaat eivät saa heikentää esim. opintolainavähennystä. Varhainen ja matalan kynnyksen tuki perheille on taattava ilman pelkoa silmätikuksi joutumisesta.

Suomeen tarvitaan perhemyönteisempää ilmapiiriä, varhaista tukea perheille, joustoja työelämään elämän eri tilanteissa sekä tulevaisuudenuskoa! Lisäksi koulun pitää palata juurilleen! Ryhmäkoot hallintaan, lukeminen ja laskeminen keskiöön, opettajille kunnioitusta ja rauha tehdä oikeaa työtään ja oppilaille oppimisen ja oivaltamisen iloa!

Suomen erityispiirteitä ovat upea ja puhdas luonto, kylmä ilmasto, pitkät kuljetusetäisyydet, syrjäinen sijainti, riippuvuus merikuljetuksista sekä energiaintensiivinen talouden rakenne. Meidän on pakko pitää itse huolta omasta huoltovarmuudestamme niin ruoan, energian kuin osaamisen ja tekijöiden osalta - nyt ja tulevaisuudessa.

Maa- ja metsätalouden tärkein tehtävä ei ole sitoa hiiltä vaan ruokkia suita ja lämmittää koteja! Metsäteollisuus taas on merkittävä hyvinvoinnin tuoja Suomessa (yli 18 % Suomen tavaraviennistä). Vastakkainasettelulla ja ääripäiden tappelulla ei nälkä ja vilu sammu, omavaraisuudella sammuu! Maa- ja metsätalous myös työllistää välillisesti valtavan määrän suomalaisia.

Tarvitsemme ehdottomasti koko maan kattavan, kannattavan ja hajautetun ruoan- ja energiantuotannon. Ratkaisevassa roolissa koko Suomen menestykselle ja turvallisuudelle ovat koko Suomen asuttuna pitäminen sekä maaseudun elinvoima ja tulevaisuudenusko.

Meidän pitää pitää ohjat vahvasti omissa käsissämme. Sosialisoiminen ei myöskään kuulu Suomeen, yksityinen omistaminen ja ihmisten itsemääräämisoikeus on turvattava myös jatkossa! Myös tuulivoima yms. hankkeet on toteutettava vapaaehtoisuuteen perustuen ja maanomistajan omaisuutta arvostaen.

Vaikka suurin osa ihmisistä arvostaa ja kunnioittaa teoillaan ympäristöä ja näin pitää tietenkin ollakin, niin ilmastovöyhötyksen keskellä on muistettava, ettei Suomi ole avainpelaaja globaalilla pelikentällä, ei pilata omilla säännöillämme omaa tulevaisuuttamme! Meidän on Suomena kuitenkin osattava ottaa tästä vihreästä siirtymästä kaikki hyöty irti, meillä on siihen hyvät mahdollisuudet.

Suomessa tarvitaan pitkäjänteistä, luotettavaa ja ennustettavaa politiikkaa, jossa yrittäminen ja työnantaminen kannattaa ja siihen uskaltaa investoida. Myöskään lupaprosessit eivät saa näivettää ja hidastaa investointeja. Suomen talous on saatava kuntoon ja rahan, erityisesti velka sellaisen, kylväminen on lopetettava heti ja keskityttävä omaan maahan ja sen kansalaisiin! Tarvitsemme talouskuria, mutta tulevat sopeutustoimenpiteet eivät saa hankaloittaa yrittämistä ja työllistämistä, päinvastoin! Jokainen itsensä tai jopa muita työllistävä yritys on maallemme kultaakin kalliimpi. Myös työnteon on aina oltava kannattavaa ja työnsyrjässä kiinni pysyminen on valtavan tärkeässä roolissa myös ihmisten mielenterveyden ylläpitämisessä. Koskaan ei pitäisi olla tilanne, ettei töihin kannata mennä!

Käytännönläheistä yrittäjäkasvatusta on lisättävä yläkouluihin, ammattikouluihin ja lukioihin. Myös yrittäjyyden mahdollisuudet on pidettävä kirkkaana nuorten mielessä silloinkin, kun esim. koulunkäynti ei maistu ja tarvitaan muita mahdollisuuksia ja suunnitelmia tulevaisuudelle.

Olisiko naisvaltaisten alojen syntyvyydestä aiheutuneet kulut jaettava kaikkien harteille tasapuolisesti? Erityisesti pienyrittäjän vastuu myös esim. sairaslomista on niin kova, että se voi estää palkkaamisen ja pahimmillaan jopa kaataa yrityksen. Tarvitsemme myös enemmän paikallista sopimista yrityksiin, on kaikkien etu, että elämän ja yrityksen eri tilanteisiin pystytään vastaamaan joustavasti.

Haluammeko Suomen, jossa valtio ja kunnat omistaa enenevissä määrin yritykset vai annetaanko yrittäjien yrittää ja onnistua? Haluammeko menestyvän ja eteenpäin menevän Keski-Suomen? Emme saa paikallisestikaan jäädä ympäröivien maakuntien jalkoihin!