Lisää Vauvoja ja Perhemyönteisyyttä

12.02.2023

Tämä teksti on julkaistu Keskisuomalaisen Mielipideosastolla ti 21.2.2023

Viime vuonna Suomeen syntyi ennätyksellisen vähän vauvoja. Mikä tähän johtaa? Tarvitsemme ensinnäkin perhemyönteisempää ilmapiiriä ja tässä kohtaa jokainen voi vilkaista myös peiliin! Nähdäänkö lapset vain riesana ja kulueränä, ehkä uran esteenä? Vaikka illat ovat välillä pitkiä, niin vuodet lopulta hyvin lyhyitä, kun pohdin omaakin perhe-elämääni. Samalla totean, että lapset ovat vaikuttaneet työuraani. Meidän jokaisen on muistettava, että nämä lapset ovat maamme tulevaisuus. Nyt he ovat ilon ja onnen tuojia, pitäen verenpaineen ja ylpeyden tunteen sopivasti tasapainossa. Uhkakuvilla maalailu ei helpota yhtään, tarvitaan päinvastoin vahvaa tulevaisuudenuskoa, aitoa läsnäoloa ja paljon rakkautta!

Mitä sitten yhteiskunta voisi asialle tehdä? Ajattelen, että nyt olisi tilaa reippaalle keskustelulle! Tuloveron kevennys jokaisesta lapsesta yhdelle vanhemmalle olisi merkittävä ja pitkäjänteinen panostus. Suomessa on myös paljon lapsista haaveilevia pareja ja yksinäisiä ihmisiä, joiden toive vanhemmuudesta ei syystä tai toisesta toteudu. Erilaisiin lapsettomuushoitoihin ja -toimenpiteisiin on saatava merkittävää kevennystä taloudellisesti ja byrokratian kannalta, heti. Opiskelun keskeyttävät vanhempainvapaat eivät saa heikentää esim. opintolainavähennystä. Varhainen ja matalan kynnyksen tuki perheille on taattava ilman pelkoa silmätikuksi joutumisesta. Naisvaltaisten alojen syntyvyydestä aiheutuneet kulut on jaettava kaikkien harteille tasapuolisesti. Myös joustava työnteko on mahdollistettava elämän eri tilanteissa; moni äiti olisi mielellään töissä vaikka muutaman päivän viikossa, muttei välttämättä koko viikkoa. Nykyiset esim. "vain sunnuntaina" sallitut työt ovat menneen talven lumia, jokainen tehty työtunti sataa perheiden taloudelliseen ja mielenterveydelliseen laariin ja samoin se tekee valtion kassalle!

On myös mainittava, että välillä perheet tekevät elämästä itselleen turhan monimutkaisen palapelin pelattavaksi. Ei lapset läheskään aina tarvitse mitään sirkustemppuja lomille tai joka illalle hienoja harrastuksia. Moni lapsi olisi varmasti enemmän kuin onnellinen "vain" läsnäolevasta vanhemmasta ja yhteisestä ajasta.

Jokainen koti on maailman keskipiste! Lasketaan tässä kohtaa rimaa ja ollaan vanhempina ja kasvattajina lempeitä toisillemme ja itsellemme!